Metoder

METODER


Kognitiv Beteendeterapi (KBT)


KBT utgår ifrån att tanke-känsla-handling hänger ihop och går att påverka genom ominlärning. Det är en konkret terapiform som har tydliga målsättningar, givetvis individuellt satta.

Det går ut på att identifiera tankemönster och beteenden du har när du mår dåligt och sedan tillsammans med terapeuten/coachen hittar strategier och verktyg för att förändra dessa så att du kan må bra.

Fokus ligger på nuet och framtiden, det som går att påverka och förändra, men även här används klassiska teorier som tex behandlar barndomens betydelse för att få en ökad förståelse för din nuvarande situation.

En KBT-behandling ger dig både reella verktyg för att må bra samt en ökad förståelse för hur tex ångest yttrar sig, hur den uppstår för dig och hur du själv kan göra för att förebygga. Coachning/terapi kan också erbjuda och lära ut olika metoder för avslappning och stresshantering.

Vanligtvis träffas behandlaren och klienten mellan 5 och 20 tillfällen.Process

 

Kartläggning och framtagning av mål

Coachning, hemarbete

Uppföljning

12-stegsmodellen

12-stegsmodellen är ett kognitivt program och utgör grunden till merparten av de varianter av Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), sorgbearbetning med flera som finns tillgängliga idag. Parametrarna i den kognitiva triangeln TANKE - KÄNSLA - HANDLING, och konsekvenserna av olika val inventeras för att möjliggöra en effektiv förändring och förbättring av klientens psykiska hälsa.

Terapiformen används vid beroendeproblematik, medberoende- och anhörigproblematik (när klienten har problem på grund av att en anhörig missbrukar) samt vid terapeutiskt arbete med det som kallas “vuxna barn” (när klienten har vuxit upp i en dysfunktionell familj).

Process

 

* Kartläggning och processbeskrivning av de tolv stegen

* Genomförande 

* Uppföljning