Hem

Järvsö KBT & Coaching
Vill du gå från bra till bättre och ändra ditt nuvarande sätt att tänka och handla?
Då är coaching något för dig.

Coaching kan:

• förebygga och dämpa stress
• förbättra självförtroendet
ge högre självkänsla 
• ge bättre förmåga att ta tag i svårigheter 
• öka din självinsikt och nå personlig mognad

 

Som coach: 

• kan jag coacha personer med de flesta typer av utmaningar

• är jag särskilt bra på att coacha personer med svårigheter att hantera känslor och sätta gränser 

• är jag van att coacha personer i olika åldrar 

• har jag gjort ett omfattande arbete med mig självOm mig

Jag är Diplomerad KBT-coach &12 stegs terapeut (Lifecap 2016-2018) Som coach är jag lugn, trygg och accepterande och har naturligtvis tystnadsplikt.

Hur kan jag hjälpa dig?


Vi jobbar med att du ska få förståelse för hur allt hänger samman och arbetar för en hållbar förändring i ditt liv.

Ökade insikter i kombination med verkliga beteendeförändringar kommer att öka din livskvalitet!


Det går inte att enbart tänka sig till en bestående förändring eller enbart handla på känsla. Det måste hänga ihop.


I KBT arbetar man med att helheten tanke, känsla och handling ger önskat resultat. Vi sätter upp ett mål tillsammans och sen arbetar vi för att nå dit.


KBT är mycket effektiva verktyg för att uppnå en hållbar och verklig positiv förändring.


Så här går det till


* Gratis provsamtal á 20 min.

* Du bestämmer om du vill gå vidare

* Fördjupande längre kartläggningssamtal.

* Vi sätter upp målbild och arbetssätt 

* Återkommande samtal med mig, inledningsvis varannan vecka därefter med längre mellanrum. 

* Vi träffas antingen live eller online, du bestämmer. 

* Jag är ansluten till Klarna

Vanligtvis träffas jag och klienten mellan 5-20 gånger.